Õpiobjekti loomine Edicy programmiga 


ESITLUST SAAB LISADA MITUT ERI LAHENDUST KASUTADES.

1. ISpring


3. Slideshare, Prezi jm veebipõhised vahendid. Lisatakse sarnaselt GoogleDocs näites toodud embed koodi abil. Eelnevalt üles laetud (loodud) esitlusefail vistutatakse Edicy lehele.