Õpiobjekti loomine Edicy programmiga 

Pealkirja, tausta, pildi ja teksti  sisestamine. Modifitseerimise nupud

 

edicy Galerii vahend ja video lisamine videoserverist
 video lisamine serverist html koodi abil Koodi saamiseks vajuta linki.  kood.txt